دریافت کل تصاویر

۶۰ ثانیه با اخبار خطوط (۲۹ خرداد) /ایران مسیر خود را در مذاکرات جدا خواهد کرد!

| ۲۹ / خرداد / ۱۴۰۱
اخبار 60 ثانیه اخبار ایران اخبار جهان
ارسال نظر