اخبار بانک و بیمه
علت افزایش نرخ ارز چه بود؟/بانک مرکزی چرا اجازه داد به ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، جای سوال است!
مولوی در گفتگو با خطوط تشریح کرد:

علت افزایش نرخ ارز چه بود؟/بانک مرکزی چرا اجازه داد به ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، جای سوال است!

مولوی، کارشناس اقتصادی گفت: سال آینده اگر تورم وجود داشته باشد به عنوان مثال ۳۵ درصد تورم داشته باشیم و تورم در آمریکا ۳ درصد باشد، ریال مستعد کاهش ارزش ۳۲ درصدی است.
کسب و کارها توان پرداخت چنین نرخ بهره‌ای را در این شرایط رکودی ندارند/حتی بانک‌ها با این طرح زیان خواهند کرد!
نقد و بررسی خطوط از افزایش نرخ بهره بانکی در گفتگو با کارشناسان:

کسب و کارها توان پرداخت چنین نرخ بهره‌ای را در این شرایط رکودی ندارند/حتی بانک‌ها با این طرح زیان خواهند کرد!

تاثیرات نرخ سود 30 درصدی بر نرخ رسمی بهره در شبکه پولی، بازارهای مالی و اقتصاد کشور قابل کتمان نیست. افزایش نرخ بهره شاید از نظر آقای فرزین طرح چنین موضوعی درست باشد، اما از نظر کلی درست نیست!
پربازدید