اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۰۶:۵۵
طلوع افتاب
۰۶:۳۱:۲۹
اذان ظهر
۱۲:۱۷:۰۶
غروب آفتاب
۱۸:۰۲:۰۴
اذان مغرب
۱۸:۱۹:۱۳
آخرین اخبار