اخبار سلامت
کلونوسکوپی به روش
برای اولین بار در کشور؛

کلونوسکوپی به روش "اند و کاف" انجام شد

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: برای اولین بار در کشور و در بیمارستان شریعتی اصفهان کلونوسکوپی به روش «اند و کاف» بر روی بیمار انجام شد.
آخرین اخبار
پربازدید