دریافت کل تصاویر

کشته شدن صدهاهزار نفر در اروپا بر اثر گرما؟! /کاش باقی آمار‌ها اینطور نباشد!

خانم محترم که رئیس سازمان هواشناسی است یک نکته‌ای فرمودند که نگنجید! صد‌ها هزار نفر بر اثر گرما مرده‌اند! خب این نکته‌ای است که نمی‌گنجد! بعد از اصلاح مجری، ایشان رقم را به چند ده هزار نفر کاهش دادند، باز هم نگنجید و باز هم رقم توسط مجری اصلاح شد و آخرش به چند صد نفر اکتفا کردند. اما نکته مهم این است که چه چیز ایران شبیه به کشور‌های اروپاست که در همچین زمان‌هایی پای آن‌ها را به وسط میکشیم؟ اگر قرار بر مقایسه باشد بهتر است در تمام زمینه‌ها مانند رفاه، تکنولوژی، حقوق شهروندی،حمل و نقل و خدمات شهری و بسیاری موارد دیگر که قطعا با اختلاف از آن‌ها فاصله داریم مقایسه بشویم نه تنها زمانی که میخواهیم از اشتباهات خود دفاع کنیم.
| ۱۵ / مرداد / ۱۴۰۱
گرمای شدید موج گرمای شدید گرمازدگی گرمایش زمین اروپای مرکزی اروپا اتحادیه اروپا هشدار هواشناسی سازمان هواشناسی هواشناسی
ارسال نظر