دریافت کل تصاویر
اطلاع رسانی خطوط از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان (بخش ۲)

تولید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط اتاق تعاون/دولت زمین‌های ساخت مسکن را تحویل داده است!

| ۱۶ / مرداد / ۱۴۰۱
نمایشگاه بین المللی ساختمان نمایشگاه ساخت مسکن اتاق تعاون ساخت یک میلیون مسکن تعاونی‌های مسکن تعاونی مسکن سامانه طرح‌های حمایتی مسکن
ارسال نظر