دریافت کل تصاویر
تماشا کنید؛

وضعیت منطقه سبز بغداد!

| ۰۸ / شهريور / ۱۴۰۱
بغداد کشور عراق مقتدی صدر معادلات سیاسی
ارسال نظر