دریافت کل تصاویر

تماشا کنید/گونه‌ای از خرچنگ‌های آب شیرین از جنس Insulamon

یک نوع غیرعادی جدید از خرچنگ ها، این افراد به رنگ بنفش رنگ شده اند و عرض پوسته بزرگترین آنها کمی بیش از پنج سانتی متر است.
| ۲۲ / شهريور / ۱۴۰۱
خرچنگ آبزیان
ارسال نظر