دریافت کل تصاویر

۶۰ ثانیه با خطوط-۲۳ شهریور/بومی سازی قفس پروش ماهی در دریا!

| ۲۳ / شهريور / ۱۴۰۱
امیر سیاهی دانش بنیادی حوزه دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان پرورش ماهی در قفس آبزیان اخبار 60 ثانیه اخبار ایران
ارسال نظر