دریافت کل تصاویر

گزارش تصویری از جلسه شورای اداری استان تهران با حضور رئیس جمهور

| ۲۱ / آبان / ۱۴۰۱
ابراهیم رییسی رییس جمهور استان تهران شورای اداری
ارسال نظر