دریافت کل تصاویر

مشروح اخبار مهم هفته- هفته چهارم آبان/اطمینان رئیسی به بانوان ورزشکار/اصلاح روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان/کشاورزی قراردادی/افزایش مصرف گاز/پیش نویس قطعنامه شورای حکام علیه ایران

| ۲۷ / آبان / ۱۴۰۱
اخبار هفته رئیس جمهور بانوان اشتغال بانوان افزایش مصرف گاز مصرف انرژی شورای حکام شورای حکام آژانس بین المللی اتمی
ارسال نظر