دریافت کل تصاویر

تماشا کنید/ روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی به سرانجام میرسد؟

مهمترین پیش شرط رژیم صهیونیستی برای بهبود روابط از سوی ترکیه بی جواب مانده است
| ۲۸ / آبان / ۱۴۰۱
دولت ترکیه ایران و ترکیه اسراییل نابودی اسرائیل
ارسال نظر