دریافت کل تصاویر

۶۰ ثانیه با خطوط-۳ آذر/ ساخت پهباد سم پاش توسط متخصصین داخلی

| ۰۳ / آذر / ۱۴۰۱
دانش بنیادی حوزه دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان تولید دانش بنیان دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان طرح جهش تولید دانش بنیان پهباد اخبار 60 ثانیه
ارسال نظر