دریافت کل تصاویر

گزارش تصویری از بهره‌برداری رسمی از پروژه انتقال آب سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج

| ۱۱ / آذر / ۱۴۰۱
گزارش تصویری رئیس جمهور ایران رئیس جمهوری تصفیه آب سنندج
ارسال نظر