دریافت کل تصاویر

تماشا کنید/ بررسی عملکرد مجلس یازدهم - این قسمت:تحول در قوانین اقتصادی

| ۱۲ / آذر / ۱۴۰۱
مجلس یازدهم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجوز‌های کسب و کار کسب و کارهای نوپا کسب و کارهای اینترنتی
ارسال نظر