دریافت کل تصاویر

۶۰ ثانیه با خطوط-۱۷ آذر ۱۴۰۱/شناسایی آسیب‌های مخازن نفت

| ۱۷ / آذر / ۱۴۰۱
اخبار 60 ثانیه مخازن نفت دانش بنیادی حوزه دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
ارسال نظر