دریافت کل تصاویر
با حضور رئیس جمهور؛

گزارش تصویری از افتتاح مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان برکت

| ۲۵ / اسفند / ۱۴۰۱
گزارش تصویری رئیس جمهور ایران درمان سرطان برکت
ارسال نظر