دریافت کل تصاویر
با حضور مقامات مربوطه و رئیس جمهور؛

گزارش تصویری ازمراسم افتتاح ۵ ایستگاه جدید متروی تهران

| ۲۷ / اسفند / ۱۴۰۱
گزارش تصویری شرکت مترو تهران ایستگاه مترو معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شهرداری تهران رئیس جمهور
ارسال نظر