دریافت کل تصاویر

تماشا کنید|گل ایمان شکوفا شد امام عسگری آمد

امام حسن عسکری را به زندانبانى به نام على بن اوتاش سپردند، این شخص به شدّت با خاندان پیامبر دشمنى می وزرید و با آل ابى طالب با شدت و خشونت رفتار مى کرد. وقتى امام حسن عسکری را به زندان او فرستاند بیش از یک روز نگذشته بود که در مقابل امام (ع) تواضع مى کرد و سر به زیر می انداخت. هنگامى که امام حسن عسکری از زندان او بیرون رفت این شخص از بهترین شیعیان شده بود و این به واسطه جلالت و مهابت و اخلاق امام عسکرى (ع) بود.
| ۰۲ / آبان / ۱۴۰۲
ولادت حسن عسکری ویدیو ویدئو کلیپ اهل بیت
ارسال نظر