دریافت کل تصاویر
وبگردی؛

تماشا کنید| کودک فلسطینی که از شدت بمباران دیشب مثل بید می‌لرزد!

رژیم کودک کش صهیونیست دیشب از بمبهای قوی سنگر زن در بمباران فلسطین الستفاده کرده که یک کودک فلسطینی پس از بمباران دیشب و ویران‌شدن منزلشان در حال لرزیدن است.
| ۱۴ / آبان / ۱۴۰۲
وبگردی مقاومت فلسطین رژیم جعلی صهیونیستی ویدیو
ارسال نظر