دریافت کل تصاویر
پادکست؛

بشنوید| مشروح اخبار مهم هفته خطوط-26 آبان

در این بسته صوتی میشنوید: شروع تبادل برق ایران، روسیه و آذربایجان، همسویی مجلس و دولت احتمال تبانی را بیشتر می کند، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1403 مشخص شد و مسئولین داد و فریاد رهبر معظم را بشنوند.
| ۲۶ / آبان / ۱۴۰۲
طاهره عزتی اخبار هفته پادکست مقام معظم رهبری برق مجلس دولت
ارسال نظر