دریافت کل تصاویر

گزارش تصویری از هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز

شرکت کنندگان در هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز ه در الجزیره پایتخت الجزایر عکس یادگاری گرفتند.
| ۱۲ / اسفند / ۱۴۰۲
گزارش تصویری رئیسی رییس جمهور
ارسال نظر