دریافت کل تصاویر
عزت ملی در قاب تصویر؛

تماشاکنید| این صف طولانی برای گوشت در زمان جنگ نیست!

️ فیلمی از صف طولانی برای دریافت گوشت در تهران در حال انتشار است که حاکی از بی برنامگی و بی نظمی در مدیریت توزیع گوشت دارد.
| ۲۱ / اسفند / ۱۴۰۲
#گوشت قرمز وبگردی ویدیو توزیع گوشت قرمز
ارسال نظر