دریافت کل تصاویر

تماشا کنید| وضعیت اسفناک نظارت مجلس بر اجرای مصوبات!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: اگر بخواهیم محاسبه کنیم که چقدراز زمان خود را برای تقنین و چه میزان را برای نظارت اختصاص می دهیم؛ باید به جرات بگویم اختصاص زمان برای نظارت بیشتراز 10 درصد نیست که شاید 5 درصد آن هم منتج به نتیجه نمی شود.
| ۲۱ / آبان / ۱۴۰۲
مجلس شورای اسلامی نظارت مصوبات مجلس ویدیو روح‌ الله بیگی
ارسال نظر