دریافت کل تصاویر

گزارش تصویری از دیدار صمیمانه مردم اصفهان با مقام معظم رهبری

| ۲۹ / آبان / ۱۴۰۱
دیدار رهبری بیانات رهبری مقام معظم رهبری رهبری اصفهان
ارسال نظر