دریافت کل تصاویر
به مناسبت روز دانشجو صورت گرفت؛

تماشا کنید/نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با رئیس مجلس

| ۱۶ / آذر / ۱۴۰۱
روز دانشجو قالیباف رییس مجلس
ارسال نظر