۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۵
تعداد بازدید: ۴۶۳۹۹۱
در صورت سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی کامودیتی ها و همچنین استخراج و توسعه صنایع مربوط به عناصر استراتژیک می‌توان مجموع سهم اقتصادی و صادرات نفتی و معدنی را در افق های نه چندان دور با هم برابر نموده و هدف والای بستن شیر نفت و برابری سهم نفت و معدن را تحقق بخشید
کد خبر: ۳۱۱۳۸

مهمترین چالش‌ها و موانع اصلی فعالیت معادن در کشور با راهکارهای عبور از آنهابه گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در این مقاله ابتدا گزارشی از وضعیت معادن در حوزه های ذخایر ، تولید، اشتغال، سهم اقتصادی و ارز آوری ارایه، سپس درآمد ارزی بخش معدن و نفت مقایسه خواهدشد و پس از آن جهت تحقق هدف والای جایگزینی معدن با نفت به موانع و راهکارهای عبور از آنها در بخش معدن خواهیم پرداخت .

وضعیت معادن از منظر اکتشاف و ذخایر

تا پایان سال 1400 حدود 60 میلیارد تن مواد معدنی در کارنامه تجمیعی ذخایر معدنی کشور ثبت شده که این میزان تقریبا سهم 3 درصدی از ذخایر جهانی می باشد . همچنین پیش بینی می شود با انجام اکتشافات و افزایش سالانه 1.8 میلیارد تن تا سال 1404 این ذخایر به 66 میلیارد تن افزایش یابد .

معدن از منظر تولید و استخراج

در بحث استخراج و تولید مواد معدنی در سال 1400 دقیقا 589 میلیون تن ماده معدنی در کشور استخراج شده است که برآورد می شود به شرط تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت به 662 میلیون تن در سال 1404 افزایش یابد .

اشتغال در معادن

در بحث اشتغال در سال 1400 حدود 751 هزار نفر در زنجیره معدن و صنایع معدنی تا تولید شمش مشغول به کار بوده اند که این میزان به شرط تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت به 859 هزار نفر در سال 1404 افزایش یابد .

سرمایه گذاری های توسعه ای بخش معدن

از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1404 و برای تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت سالانه 2.1 میلیارد دلار و مجموعا بیش از 26 میلیارد دلار در قالب 250 پروژه ملی معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری شده و خواهد شد.سهم معدن از تولید ناخالص داخلیطبق آخرین گزارش کارگروه تحقیقاتی شهید خوشنویس و پس از بررسی حساب‌های ملی سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی 5.3 درصد (محاسبات ارزش افزوده سال 98) در سال 1398 بوده که به شرط تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت در افق 1404 به 8.41 درصد افزایش خواهدیافت .

ارزآوری بخش معدن

در سال 1400 با احتساب سهم 3.5 میلیارد دلاری واردات و 11.8 میلیارد دلاری صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی تراز مثبت 8.4 میلیارد دلاری در کارنامه درخشان بخش معدن ثبت گردیده که این میزان به شرط تحقق برنامه راهبردی وزارت صمت به 20 میلیارد دلار در افق 1404 ارتقا خواهدیافت . و اما خلاصه مطالب صدر الذکر در جدول ذیل آمده است .

مقایسه صادرات نفتی و معدنیاز آنجایی که طبق آخرین گزارش اتاق بازرگانی در سال 1400 سهم نفت خام از تولید ناخالص ملی 5.8 و سهم صادرات نفت خام 39 میلیارد دلار، محصولات پتروشمی و میعانات گازی 22.7 میلیارد دلار می باشد( نمودار ذیل) .

مهمترین چالش‌ها و موانع اصلی فعالیت معادن در کشور با راهکارهای عبور از آنها
همچنین از مقایسه این ظرفیت ها با ظرفیت های حوزه معدن نتایج زیر حاصل می گردد ؛
1)هر چند سهم معدن و صنایع معدنی ( تا تولید شمش) از تولید ناخالص داخلی ( بر اساس خلق ارزش افزوده داخل کشور) بسیار به سهم نفت نزدیک است، اما ارز آوری آن تنها کمتر از 20 درصد نفت و گاز و محصولات پایین دستی آنها می باشد و این لزوم سرمایه گذاری و صادرات صنایع پایین دستی بخش معدن را گوشزد می نماید .

2)بدون حضور نفت خام ، صادرات معدن و صنایع معدنی 25 درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده که این میزان تقریبا 50 درصد صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی می باشد .

3)مقایسه سهم ذخیره جهانی( 3 � و سهم تولید جهانی ما( 0.5 � در بخش معدن لزوم افزایش تولید ( استخراج و حلقه های بعدی زنجیره ارزش) را نسبت به اکتشاف گوشزد می نماید .

4)در صورت سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی کامودیتی ها و همچنین استخراج و توسعه صنایع مربوط به عناصر استراتژیک می‌توان مجموع سهم اقتصادی و صادرات نفتی و معدنی را در افق های نه چندان دور با هم برابر نموده و هدف والای بستن شیر نفت و برابری سهم نفت و معدن را تحقق بخشید .

5)سهم 5 درصدی اشتغال بخش معدن در افق 1408 به شرط تحقق زنجیره های ارزش و انتقال جمعیت شاغل در زنجیره نفتی به این بخش .

برای نیل به اهداف بالا می بایست عبور از چالش‌های گریبان گیر بخش معدن در دستور کار قرار گیرد .


5 دسته از چالش‌های اصلی حوزه معدن مانع دستیابی به اهداف افق 1404

متاسفانه در سنوات اخیر بیش از 100 مورد چالش در حوزه معدن و صنایع معدنی شناسایی شده که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری این حوزه را بسیار نا مطلوب نموده است تا جایی که طبق نظر نخبگان ( نظر سنجی کارگروه شهید خوشنویس- 1399) امتیاز 35 از 100 را دریافت نموده است. مهمترین این چالش‌ها که موانع اصلی فعالیت معادن در کشور می باشند و همچنین راهکارهای عبور از آنها در 5 عنوان در جدول ذیل آمده است .

مهمترین چالش‌ها و موانع اصلی فعالیت معادن در کشور با راهکارهای عبور از آنها

برچسب ها: #مواد معدنی #صنایع معدنی #وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس اقتصاد معدنی
ارسال نظر
آخرین اخبار