۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۰
تعداد بازدید: ۱۱۷۶۱۹
فوتبال یعنی آگاهی دادن به مردم درحین کار ،،فوتبال کنش ارتباطی برای مشروعیت است نه استدلال سلطه ابزاری با فوتبال کنش اخلاقی وارزشی را با نمادهای مشترک می توان یافت.
کد خبر: ۳۱۳۸۵
نویسنده : امیر سیاهی

پایگاه خبری تحلیلی خطوط: فوتبال یکی از پدیدارها و جلوه های دوران مدرن است.فوتبال جهانی مسطح را نشان می دهد وهر جایی از دنیا که پا می گذارد نشانی ازآن را می بینی ،فوتبال از آنجا که با فرهنگ رابطه ی مستقیم و مستمر داشته است و پدیده ای تربیتی و فرهنگی محسوب می شود خود موجب رشد فرهنگی و اجتماعی و پدیدآمدن عقاید وارزشها ی متعالی خواهد شد توسعه و همبستگی از شاخصه های فوتبال است،فوتبال شورو شوق است بخشی از تاروپود زندگی بسیاری از ماست،فوتبال در دوران کرونا نیز نقش سازنده ی خود را ایفاد کرد تولید انرژی ،نشاط و شادابی در منازل توسط فوتبال ،تقویت روحیه بیماران در بیمارستانها و حتی پزشکان و کارکنان بیمارستانها در ساعات پخش دربی نمایانگر این مهم است که ورزش فوتبال نیازمند علایم جدید مدیریت در سازمانهای ورزش است با توجه به مصیبت های رخ داده بوجود آمده در در ورزش فوتبال نقش سازنده و کامل خود را به ملت نمادین کرد فوتبال پدیده دولت و ملت است و انواع هنر،فوتبال انضباط است ،انضباط مالی در فوتبال به معنای هزینه نکردن نیست به معنای درست و به موقع هزینه کردن است،فوتبال یعنی آگاهی دادن به مردم درحین کار ،،فوتبال کنش ارتباطی برای مشروعیت است نه استدلال سلطه ابزاری با فوتبال کنش اخلاقی وارزشی را با نمادهای مشترک می توان یافت،مهدی تاج برای رسیدن به هدف ،هدف جامعه عقلانی باید بصورت معقولانه و حسابگرانه براساس منابع انسانی دانا و توانا برای مشروعیت بخشیدن به مجموعه خود باید همه چیز در حین کاررا با شفافیت به خواص و عوام از طریق مهارتهای ارتباطی انتقال دهد.

رضا صا دق پور جامعه شناس و کارشناس علوم بانکی

برچسب ها: فوتبال دولت ملت
ارسال نظر
آخرین اخبار