دریافت کل تصاویر
بررسی عوارض صادرات ماده معدنی؛

تماشا کنید| دولت تعریف ماده خام در قانون رفع موانع تولید را قبول نمی‌کند

رییس اتحادیه سرب و روی کشور گفت: در قانون نوشته شده است نماینده وزارت اقتصاد، وزارت صمت و نماینده اتاق بازرگانی به اتفاق این لیست را تهیه کنند و من هم به عنوان نماینده اتاق در آن جلسه حضور داشتم که با استناد به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که ماده خام را تعریف کرده، هر چه تلاش کردم آن‌ها توضیحات ما را درباره مواد خام قبول نکردند .
| ۲۰ / دی / ۱۴۰۲
ویدیو معدن #صنایع معدنی #مواد معدنی معدنکاران سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس صادرات مواد خام
ارسال نظر