دریافت کل تصاویر
پادکست؛

بشنوید| مشروح اخبار مهم هفته خطوط-6 بهمن

در این بسته صوتی میشنوید: فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار فکاهی بیش نیست، سامانه ای که برای حل مشکل آمده بود خود مشکل اصلی شد، انتخاب روز تعطیل در اختیار دولت قرار گرفت و خروج بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار.
| ۱۰ / بهمن / ۱۴۰۲
پادکست اخبار هفته طاهره عزتی
ارسال نظر