دریافت کل تصاویر
عکس؛

گزارش تصویری از همایش دوی "زاهدان من "

مسابقه دوومیدانی نیمه ماراتن تحت عنوان مسابقه بزرگ دوی همگانی" زاهدان من "با هدف حمایت از مردم غزه با استقبال بی نظیر و گسترده بیش از 1000 ورزشکار از میدان دکتر حسابی تا میدان فلسطین برگزارشد.
| ۰۸ / بهمن / ۱۴۰۲
گزارش تصویری زاهدان دومیدانی ورزش عکس
ارسال نظر