دریافت کل تصاویر

تماشا کنید| کنج زندان،بلا گشته ز هجران رضا

امام کاظم(ع) برای ارتباط با شیعیان، سازمان وکالت را گسترش داد و در مناطق مختلف، افرادی را به عنوان وکیل تعیین کرد. از سوی دیگر، حیات امام کاظم(ع) همزمان با بروز انشعاباتی در شیعه بود و فرقه‌های اسماعیلیه، فطحیه و ناووسیه با آغاز امامت او و فرقه واقفیه پس از شهادت او شکل گرفت.
| ۱۷ / بهمن / ۱۴۰۲
ویدیو شهادت امام موسی کاظم(ع) اهل بیت امام رضا (ع)
ارسال نظر