دریافت کل تصاویر
عکس؛

گزارش تصویری از بازدید وزیر ورزش و جوانان از چهار فدراسیون ورزشی

عکاس: سعید خلیلی
| ۲۵ / بهمن / ۱۴۰۲
گزارش تصویری وزارت ورزش عکس وزارت ورزش و جوانان وزیر ورزش
ارسال نظر