دریافت کل تصاویر
پادکست؛

بشنوید| مشروح اخبار مهم هفته خطوط-4 اسفند

در این بسته صوتی می‌شنوید: آخرین برنامه متوقف‌شده شده وزارتخانه احیا شد، آخرین برنامه متوقف‌شده شده وزارتخانه احیا شد، آخرین برنامه متوقف‌شده شده وزارتخانه احیا شد و بانک مرکزی این دو اقدام را انجام دهد قیمت‌ها به ثبات می‌رسد.
| ۰۴ / اسفند / ۱۴۰۲
پادکست اخبار هفته طاهره عزتی
ارسال نظر