دریافت کل تصاویر
ویدیو؛

تماشا کنید| حاضریم همه ضرر کنند که همه سود نکنند

کارشناس صنعت خودرو: خیلی نمی‌توانیم دیگر به گذشته پر افتخار خود تکیه کنیم چون گذشته، حل وضعیت موجود نیست.
| ۰۸ / اسفند / ۱۴۰۲
خودرو #خودروسازی #صنعت خودرو #وزارت صمت ویدیو نمایشگاه رسانه
ارسال نظر