دریافت کل تصاویر
پادکست؛

بشنوید|مشروح اخبار مهم هفته خطوط-11 اسفند

دراین بسته صوتی می‌شنوید: نگاهی که در مجلس فعلی وجود دارد، فقط درآمدی است،سخنگوی دولت بیاید و پاسخگو باشد!، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی و فروغی عادل را برمی‌گرداند.
| ۱۱ / اسفند / ۱۴۰۲
پادکست اخبار هفته طاهره عزتی
ارسال نظر