دریافت کل تصاویر
با حضور رئیس جمهور برگزار شد؛

گزارش تصویری از اجتماع عظیم مردم تهران در حمایت از مردم مظلوم غزه

اجتماع عظیم مردم تهران در حمایت از مردم مظلوم غزه که در میدان انقلاب با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
| ۰۱ / آبان / ۱۴۰۲
غزه مقاومت فلسطین رئیس جمهور گزارش تصویری
ارسال نظر