دریافت کل تصاویر

آقای رئیس جمهور چرا به اصفهان می آیید؟

| ۰۱ / تير / ۱۴۰۱
ابراهیم رییسی رییس جمهور سفرهای استانی استان اصفهان اصفهان
ارسال نظر