دریافت کل تصاویر

تماشا کنید| کمپانی‌های خودروسازی دنیا ریسک فروش خودرو به ایران را قبول نمی‌کنند

کارشناس صنعت خودرو گفت: واقعیت این است که بسیاری از کمپانی‌های خودروسازی دنیا ریسک کار کردن و فروش خودرو به ایران را قبول نمی‌کنند به این دلیل که با بازارهای مهم دنیا همانند آمریکا و اروپا کار می‌کنند، واقعیت این است که سبد واردات خودرو کشور هم کوچک است.
| ۰۸ / اسفند / ۱۴۰۲

 

ویدیو نمایشگاه رسانه خودرو #صنعت خودرو #خودروسازی خودروی وارداتی #وزارت صمت
ارسال نظر