دریافت کل تصاویر

تماشا کنید| تولید کننده فقط لقمه خوری و استفاده از بخش‌های پرعیار را انجام ندهد

دبیر انجمن سنگ آهن تصریح کرد: باید دستورالعملی تنظیم شود که تولید کننده فقط لقمه خوری و استفاده از بخش های پرعیار را انجام ندهد، چرا که این ها همه سرمایه ملی بحساب می‌آیند.
| ۱۶ / آبان / ۱۴۰۲
ویدیو معدن #مواد معدنی #صنایع معدنی
ارسال نظر