دریافت کل تصاویر
بررسی عوارض صادرات مواد معدنی؛

تماشا کنید| مواردی که با روح قانون در تناقض است

کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی میزبان فعالین بخش خصوصی و دولتی در حوزه معدن و مواد معدنی بود که در این نشست عوارض صادرات مواد معدنی بررسی شد.
| ۱۷ / دی / ۱۴۰۲
ویدیو معدن کمیسیون صنایع و معادن عوارض صادراتی #مواد معدنی معدنکاران #وزارت صمت
ارسال نظر