دریافت کل تصاویر
میزگرد معدنی اختصاصی خطوط؛

تماشا کنید| برای هزینه کرد حقوق دولتی معادن به قانون عمل نمی کنند!

رئیس انجمن ملی مس: محل مصرف حقوق دولتی را قانونگذار به گونه‌ای هدف گذاری کرده که 15 درصد را به بودجه استانی اختصاص و در مکان‌هایی هزینه شود که معادن قرار گرفته‌اند. یک سری اذیت و آزارهایی را اهالی روستاهایی که در نزدیکی معدن قرار گرفته‌اند، از سوی معادن می‌بینند و این 15 درصد باعث می‌شود تا در کنار اشتغالی که روستاییان در معدن دارند، یک سری خدمات رفاهی نیز برای آن‌ها تامین شود.
| ۰۲ / آبان / ۱۴۰۲
معدنکاران #مواد معدنی حقوق دولتی معادن ویدیو #صنایع معدنی #وزارت صمت
ارسال نظر