دریافت کل تصاویر
خطوط گزارش می‌دهد؛

تماشا کنید| چرا باید مازاد هزینه‌های ساخت مسکن را گردن مردم بیندازیم؟

رئیس کانون انبوه سازان استان زنجان گفت: اگر هزار واحد را به کانون انبوه سازان زنجان می‌دادند آن‌ها را بین ۱۰۰ انبوه ساز تقسیم می‌کردیم و ضمنا برای انبوه ساز ، ساختن این تعداد واحد راحت است و زمان تحویل آن نیز کاهش پیدا می‌کند. همچنین این اتفاق از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند. واقعا، چرا باید مازاد هزینه‌ها را بر گردن مردم بیندازیم؟
| ۰۳ / آبان / ۱۴۰۲
مسکن #مسکن ملی انبوه سازان ویدیو #مسکن مهر هزینه
ارسال نظر