برچسب ها - رکود
بذرافشان در گفتگو با خطوط تشریح کرد:
کد خبر: ۳۶۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

کارشناس بازار‌های مالی در گفتگو با خطوط پاسخ داد:
بازار بورس دوباره وارد فاز رکودی شده است یک مقدار... محرک است در حال حاضر بازار سرمایه شرایط رکودی دارد...
کد خبر: ۳۵۵۹۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

معاون شهرسازی و معماری؛
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت اکنون از رکود...
صارمی با بیان اینکه اکنون از رکود مسکن عبور کرده...
کد خبر: ۲۴۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

کد خبر: ۱۳۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

دچار رکود بی سابقه ای کرده است ...
است یکی از ۳ عاملی است که منجر به رکود... گرفته بازار سرمایه را دچار رکود بی سابقه ای کرده... تومان آن فروش رفته که نشان از عمق رکود ایجاد...
کد خبر: ۶۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

کد خبر: ۴۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

آخرین اخبار