برچسب ها - سن بازنشستگی
شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری تعداد حقوق بگیران صندوق... از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری نیز استان تهران با... حقوق بگیر بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که... درحالیست که براساس تجربیات بین المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار...
کد خبر: ۳۴۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص جزئیات اختصاص وام ضروری... و سفر به بازنشستگان و همچنین کاهش سن بازنشستگی توضیحاتی...
عامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست خبری با اشاره به... اینکه یکی از برنامه های صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان... این ماه به بازنشستگان پرداخت شده است مدیرعامل صندوق بازنشستگی... بازنشستگان کسر خواهد شد و مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری...
کد خبر: ۳۱۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

مصوبه مجلس در انتظار تایید شورای نگهبان؛
در بندهای ۲ الی ۵ تا سقف سن موضوع تبصره...
شرایط افرادی که خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد... کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها... ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای... بازنشستگی اضافه نمی گردد ۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا...
کد خبر: ۱۰۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نمایندگان مردم در مجلس سازوکار تعیین سن بازنشستگی برای شاغلان...
سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای... کار دارند سن بازنشستگی را تعیین کرده است این بند... سن بازنشستگی در دنیا ۶۳ سال بوده ولی در کشور... توسعه حل مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی است سن امید...
کد خبر: ۱۰۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

سیستم‌های بازنشستگی در سایر کشورها چگونه است؟
جمعیت در حال پیر شدن است و این شرایط سن... بازنشستگی افراد را به موضوعی مهم تبدیل کرده است ...
اختصاص یافته به مخارج بازنشستگی سالمندان را تجربه کنند یعنی... شوند و با افزایش سن جمعیت مزایا را دریافت می... تأمین اجتماعی اغلب باید تاوان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی... در اولین فرصتِ واجد شرایط شدن بر اساس شرط سن...
کد خبر: ۱۰۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

ورودی صندوق های بازنشستگی بعلت بکارگیری گسترده کارگران اتباع بیگانه... افزایش سن بازنشستگی ظلم آشکار به شاغلین و حمایت از...
قانون متاخر مجازات نمود اما اصلاح قانون بازنشستگی یکطرفه و... قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل شده اند و ترتیبات بازنشستگی... نیاید زمینه ساز تصویب قانون باشد اشکال دوم افزایش سن... بازنشستگی خاص کشورهای است که با بازار کار اشباع شده...
کد خبر: ۸۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیون سنوات گذشته؛
تامین اجتماعی مدنظر قرار نگرفته که تبعات نامشخص افزایش سن... بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان های بیمه گر...
افزایش دوساله سن و سنوات بازنشستگی در لایحه ای که... خود صندوق های بازنشستگی مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و... که یک مرتبه بگویند دو سال بر سابقه و سن... بازنشستگی افزوده می شود اظهار کرد چنین اقدامی باید آیین...
کد خبر: ۴۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

آخرین اخبار