۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۱
تعداد بازدید: ۳۵۷۶۴۷
نتایج اولیه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام شد.
کد خبر: ۳۶۶۴۴

نتایج اولیه رسمی و غیر رسمی انتخابات منتشر شد/ پزشکیان و جلیلی در صدر!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، فرآیند اخذ رای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جمعه هشتم تیرماه از ساعت ۸ صبح فرآیند اخذ در بیش از ۵۸ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور آغاز شد.

بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط در داخل و خارج از کشور می‌توانستند در رأی‌گیری شرکت کنند.

رأی‌گیری در شعب اخذ رأی با حضور مجریان، ناظران و نمایندگان نامزدها انجام گرفت. بر طبق قوانین وزارت کشور می‌توانست زمان اخذ رای را سه بار تمدید کند که در همین راستا در ابتدا زمان اخذ رای از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ بود سپس وزارت کشور اخذ رای تا ساعت ۲۰، برای دومین بار تا ساعت ۲۲ و آخرین بار تا ساعت ۲۴ تمدید کرد. 

پس از اعلام رسمی نتایج شمارش آرا در ۹ مرحله هر یک از نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب نصف به علاوه یک آرا نشدند به همین علت دو نفر اول انتخابات یعنی مسعود پزشکیان ۱۰۴۱۵۹۹۱ رأی و سعید جلیلی با ۹۴۷۳۲۹۸ رأی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

نهمین مرحله از اعلام رسمی نتایج شمارش و تجمیع شده آرا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در نهمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: نهمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

اسلامی گفت: آرای ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه یعنی معادل کل شعب تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان بوده است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله شمارش شده در مجموع ۲۴ میلیون ۵۳۵ هزار و ۱۵۵ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۱۰۴۱۵۹۹۱ رأی

سعید جلیلی با ۹۴۷۳۲۹۸ رأی

محمدباقر قالیباف با ۳۳۸۳۳۴۰ رأی

مصطفی پور محمدی با ۲۰۶۳۹۷ رأی

هشتمین مرحله از اعلام رسمی نتایج شمارش و تجمیع شده

هشتمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

آرای ۴۷ هزار و ۲۴ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۴۴۲ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۹ میلیون و ۶۲ هزار و ۱۳ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۸۳۰۲۵۷۷ رأی

سعید جلیلی با ۷۱۸۹۷۵۶ رأی

محمدباقر قالیباف با ۲۶۷۶۵۱۲ رأی

مصطفی پور محمدی با ۱۵۸۳۱۴ رأی

هفتمین مرحله از اعلام نتایج شمارش و تجمیع شده

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در هفتمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: هفتمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

اسلامی گفت: آرای ۳۷ هزار و ۲۴ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۴۰۸ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۴ میلیون و ۷۰ هزار و ۴۶۲ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۵۹۵۵۷۸۱ رأی

سعید جلیلی با ۵۵۶۰۳۲۱ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۸۹۱۳۸۵ رأی

مصطفی پور محمدی با ۱۱۱۹۶۷ رأی

ششمین اعلام رسمی آمار شعب شمارش و تجمیع شده

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ششمین تشریح از نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: ششمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۳۲۲۴۴ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۷۵ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۴۳ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۵۰۰۰۳۵۴ رأی

سعید جلیلی با ۴۸۷۵۲۶۹ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۶۲۰۶۲۸ رأی

مصطفی پور محمدی با ۹۵۱۷۲ رأی

پنجمین اعلام رسمی آمار شعب شمارش شده و تجمیع شده

پنجمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۲۷۹۳۸ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است.

تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۴۳ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۱۰ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

سعید جلیلی با ۴۲۶۶۳۸۶ رأی

مسعود پزشکیان با ۴۲۴۴۸۱۵ رأی

محمدباقر قالیباف با ۱۳۸۵۸۳ رأی

مصطفی پور محمدی با ۸۰۵۰۶ رأی

چهارمین اعلام رسمی آمار شعب شمارش شده و تجمیع شده

چهارمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۲۳۰۶۶ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۳۰۰ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۴۱ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۳۳۸۹۱۹۱ رأی

سعید جلیلی با ۳۵۰۵۱۹۱ رأی

محمدباقر قالیباف ۱۱۱۶۶۵۹ رأی

مصطفی پور محمدی ۶۲۳۱۰ رأی

سومین اعلام رسمی آمار شعب شمارش شده و تجمیع شده

 سومین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۱۷۰۳۸ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۲۵۰ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۵ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸۰۵ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۲۴۱۰۷۶۰ رأی

سعید جلیلی با ۲۴۰۸۷۹ رأی

محمدباقر قالیباف ۷۸۰۲۰۲ رأی

مصطفی پور محمدی ۴۰۴۲۸ رأی

اعلام آمار دوم شعب شمارش شده و تجمیع شده

دومین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۱۱ هزار و ۴۲۵ است. ۱۱۴۲۵ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۱۱۶ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۲۴۸ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۱۵۹۵۳۴۵ رأی

سعید جلیلی با ۱۵۹۴۸۶۸ رأی

محمدباقر قالیباف ۵۴۴۱۴۴ رأی

مصطفی پور محمدی ۲۵۵۳۸ رأی

میزان آرای باطله نیز ۱۲۹۳۵۳ رأی است.

اعلام نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

اولین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

تعداد کل شعب در کشور ۵۸ هزار و ۶۴۰ است. ۷۰۰۳ شعبه تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان است و تعداد شهرستان‌های شمارش شده ۱۱۶ مورد است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله در مجموع ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۶۶ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۹۷۳۰۵۲ رأی

سعید جلیلی با ۹۶۳۶۱۵ رأی

محمدباقر قالیباف ۳۴۱۰۵۶ رأی

مصطفی پور محمدی ۱۵۶۲۵ رأی

میزان آرای باطله نیز ۷۹۵۱۸ رأی است.

برچسب ها: انتخابات انتخابات ریاست جمهوری
ارسال نظر
آخرین اخبار