۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۸
تعداد بازدید: ۲۴۰۵۶۰
سفته بازان و شخصیت های مرجع آنها که بورس را زمین بازی سفته بازی خود فرض کرده بودند یک توبه نامه بنویسند در انتقاد از خود ، منتهی متن را نگهدارید ، دوباره احتیاج می‌شود این بار برای بیت کوین.
کد خبر: ۶۳۸۹

بورس ایران سفته بازان ایرانی را به سر خط آورد

محمد حسین ادیب

پایگاه خبری تحلیلی خطوط،

یک - دوران بازگشت سرمایه در بورس ایران برای شرکت هائی که ٨٠ درصد فروش بورس را شامل می‌شوند ٧ سال است
دو - در همه دنیا و در همه رشته ها و در بورس ایران هم ، ٢٠ درصد سالانه به سبب گران اداره شدن حذف می‌شوند ، ٢٠ درصدی ها را در بورس ایران و در همه دنیا ، جدی نگیرید
سه - دوران بازگشت سرمایه در بورس آمریکا ٢٣ سال است زیرا بیش از ظرفیت اقتصاد آمریکا پول وارد بورس می‌شود و این پول مازاد هر چند مدت یک بار به سقوط بورس منجر میشود و از سال ١٩٢٩ تا کنون ١١ بار بورس آمریکا ، سقوط کرده است ، بزرگان بورس آمریکا مثل وارن بافت را برای ایران مرجع نکنید اینها بورس آمریکا را برای دوازدهمین بار به سقوط می کشانند
چهار - بورس ایران فقط با بورس چین قابل مقایسه است که دوران بازگشت سرمایه آن ٩ سال است
پنج - بورس ایران سالم ترین بورس دنیاست
شش - بورس ایران سفته بازان ایران را به خاک سیاه انداخت ، بورس ایران سفته بازان ایرانی را به سر خط آورد یعنی آماده شنیدن حرف حساب کرد
هفت - بورس ایران سفته باز ایرانی را به سر عقل آورد
هشت - سفته بازان ایرانی که فکر می کردند بورس ایران زمین بازی آنهاست ، یک بیانیه بنویسند در انتقاد از خود
هشت - شخصیت های مرجع این سفته بازان در فضای مجازی ، که مدتهاست غیب شان زده است دوباره سر بر آوردند این بار با بیت کوین
نه - سفته بازان ایران و شخصیت های مرجع آنها در فضای مجازی ، داستان بورس ایران را ، این بار برای بیت کوین تکرار می کنند
ده - شخصیت های مرجع بیت کوین بازان ، مسئول به خاک سیاه نشاندن هزاران نفر خواهند بود

سفته بازان و شخصیت های مرجع آنها که بورس را زمین بازی سفته بازی خود فرض کرده بودند یک توبه نامه بنویسند در انتقاد از خود ، منتهی متن را نگهدارید ، دوباره احتیاج می‌شود این بار برای بیت کوین.

برچسب ها: بورس بورس ایران محمدحسین ادیب
ارسال نظر
آخرین اخبار